Solgruppen - Allt om solceller

Solceller – Energin från solen!

Solceller har funnits ända sedan 1950-talet. När solceller först började att användas så var det främst för tekniska projekt i rymden och för att ge elförsörjning till satelliter. På jorden så började tekniken att användas under 1970-talet och i Sverige så har tekniken börjat att bli allt mera populär under de senaste åren.

Solceller är ren klimatsmart energi. Energin kommer ifrån att solcellernas halvledardioder omvandlar solens ljus till ren elektrisk ström. För många av oss så är solceller främst kända som energikälla för våra svenska hushåll men energin kan även användas till storskaliga operationer inom exempelvis industri, transport och annan tillverkning.

I Sverige så har  allt fler människor fått upp ögonen för solceller som energikälla under senare år. Totalt så installerades exempelvis 180 MW solcellskapacitet i Sverige under 2018, vilket var en ökning med hela 78 % från tidigare. Sammanlagt så fanns vid slutet av 2018 ungefär 411 MW installerat från norr till söder i Sverige. Den växande marknaden gjorde att solcellsstödet från regeringen ökade från 20% till 30%. Solcellsstödet ligger idag på 20 %, men det går f.o.m. i juli inte att ansöka längre om det och det kommer att bli 15 % förmodligen i januari 2021.

Läs mer om solcellspaneler: Hjälp & information om solceller för privatpersoner | HemSol

I samband med detta så blev det också än billigare för hushållen i Sverige att också börja installera solceller. Under det andra kvartalet av 2019 så sänkte alltså regeringen återigen solcellsstödet ner till 20% men intresset för solceller har definitivt kommit för att stanna.

Till 2019 så ökade nätanslutna solcellsanläggningar i landet ytterligare, hela 74,4 % i jämförelse med 2018. Under 2019 så fanns 43 944 solcellsanläggningar i Sverige, en siffra som bara fortsätter att öka.

Solgruppen logo

Fördelar med solenergi

Det finns mängder med fördelar med solenergi, något som allt flera också blir medvetna om. Även om fler och fler får upp ögonen i Sverige med vilka fördelar med solenergi som finns så är det inte alltid man har koll på alla dessa områden.

  • En underhållsfri och otroligt hållbar produkt. Solpaneler behöver nästan inget underhåll överhuvudtaget, borsta dom fria från löv och damm med jämna mellanrum. Det är vanligt att solpaneler har en garanti på runt 25 år. Systemet behöver även ses över vart 5:e-7:e år.
  • Solpaneler skapar energi även när det är molnigt. Ett vanligt misstag är att tro att solpaneler enbart skapar energi när det är soligt ute men så är det alltså inte. Visst lagrar solpaneler mera energi när det är soligt men energin lagras också av varma temperaturer även om det skulle vara molnigt.
  • Du får egen elproduktion. Elpriserna är dyra i Sverige och kan variera stort beroende många olika anledningar och orsaker. När du har solpaneler så lagrar du hushållets egen el och slipper oroa dig över skiftande och höga priser. Under sommarmånaderna så producerar solpanelerna så mycket el att du har så att det räcker och blir över. Energin som blir till överskott utöver hushållets behov, säljer många till sitt elbolag. När vintern kommer så behövs det i stort sett alltid köpas in el då solpanelerna inte producerar nog med energi, något som ända kan gå jämnt ut vad gäller kostnaden. Detta tack vare den el som man sålt som överskotts-del från sommarens varma månader.
  • Miljövänligt och klimatsmart. Solenergin släpper inte ut koldioxid eller andra utsläpp som påverkar jordens klimat negativt.
  • Du ökar värdet på ditt hus. En investering i solpaneler ökar värdet på ditt hus då det anses som en förbättring av huset. Du gör även ditt hus mera attraktivt för framtida eventuella spekulanter på huset.
  • Du sparar pengar på sikt. När man investerar i solpaneler så tänker man oftast långsiktigt, d.v.s. att man också ska bo kvar i sitt hus i många år framåt. Om du räknar ut vad dina solpaneler kostar dig i jämförelse med vad el från en elleverantör som du måste köpa in under 10-15 års tid skulle kosta dig, så ser du snabbt att du kommer att spara tusentals kronor på att investera i solpaneler.

Hur fungerar solceller?

Att en investering i solceller och solpaneler är som sagt något som ökar stort för varje år hos de svenska hushållen. Dock, hur många vet egentligen hur solcellerna faktiskt fungerar? Jo på så vis att solcellerna som fångas upp av solpanelerna på ditt tak omvandlar solens strålar till elektrisk energi. När solens strålar lyser på själva solcellen så blir ovansidan negativt laddad medan undersidan istället blir positivt laddad. Detta leder till att det skapas så kallad likström. För att du som husägare också ska kunna använda energin till el så omvandlas likströmmen till växelström i en växelriktare.

Mer om solceller & solfångare: Faktablad: Solceller och solfångare

Ett antal olika solceller kopplas ihop till en solpanel, man brukar ofta räkna på att en anläggning (som exempelvis en villa) har ca 25 st solpaneler. I detta exempel så skulle lite drygt ca 6000 kWh el produceras per år från solcellerna och dina solpaneler.

Det finns även flera andra detaljer som avgör hur mycket energi som faktiskt produceras. Den mest avgörande faktorn är såklart hur många soltimmar som solcellerna får. Andra saker att också ta i beaktande är takets läge och takets lutning. Vad gäller takets läge så menar man här hur takets läge är i förhållande till hur solens strålar träffar solpanelerna. Takets läge kan också innebära om det är något som skymmer solens strålar från att också träffa solpanelerna, som exempelvis ett annat hus eller flera höga träd.

En självklarhet är också att ju flera solceller och solpaneler som man har desto mera energi kan också produceras och lagras. Hör som alltid efter med flera olika certifierade installatörer av solcellspaneler när du själv är intresserad av att installera solcellspaneler på ditt tak. Att jämföra företagens offerter så får du en klar bild om hur många paneler som du verkligen behöver och dessutom så har du möjlighet att spara gott om pengar.

hem2
hem3

Fördelar med solceller

Många av de fördelar med solceller och den energi som den skapar har vi redan varit inne på. För att fördjupa oss ytterligare i ämnet så är det också viktigt att belysa att solens strålar som träffar solcellerna även är en helt förnybar energikälla. Många som väljer att skaffa solceller och solpaneler till sitt hustak ser också sitt köp som en god investering på längre sikt. Man brukar ofta räkna att det tar ca 12-17 år innan en solcellsanläggning har betalat av sig fullständigt. Efter att du helt har betalat denna kostnad så blir alltså din solcellsanläggning lönsam i resten av ditt liv, eller åtminstone så länge som du bor kvar i ditt hus.

Detta kan man också räkna än noggrannare på. Låt oss ta som exempel att du och din familj flyttar in i ert hus när du är 30 år ung. Detta skulle innebära att från när du är 42-47 år så skulle er solcellsanläggning vara helt betald och klar och åren därefter är ren och skär vinst. Som vi redan har varit inne på så behöver du som oftast köpa in el under vinterhalvåret, något som mer än väl kan kompenseras med att man säljer el från sommarmånaderna som lagrats och blivit över från hushållets normala förbrukning. Genom att göra detta så kan försäljningen av el från sommarmånaderna helt betala för den el som man måste köpa in under vinterhalvåret.

Nylig blogg