Så många svenskar skaffade solceller 2019

Intresset för att installera solceller har bara ökat och ökat i Sverige. Enligt statistik från den svenska Energimyndigheten så ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar till 43 944 st under 2019. Antalet solcellsanläggningar från året dessförinnan, 2018, var 25 486 st. Från 2018 till 2019 så ökade antalet solcellsanläggningar med hela 73 %. Förutom detta så har också den totala kapaciteten av alla solcellsanläggningar i Sverige ökat från 411 MW till 698 MW. Detta är en ökning med 70 %.

Även dessförinnan så har statistiken varit stadigt positivt ökande, men aldrig så mycket som just nu. Om vi bara ska se till den allra senaste statistiken från Energimyndigheten så är det de allra minste solcellsanläggningarna, 0-20 kW, som har vuxit allra mest. Siffran i landet för dessa mindre solcellsanläggningar var 21 535 st. Under 2019 så var denna siffra höga 37 656 st, en ökning med över 75%. Om siffrorna för de privata hushållen skjuter i höjden och slår rekord för varje år som går, så går det kommersiella intresset bland företagen att vilja installera solcellsanläggningar rakt motsatt väg.

 

 

Solcellsanläggningar sett över hela landet

Hur ser då intresset ut för solcellsanläggningar sett till hela landet? Ja det är stadigt ökande i samtliga Sveriges län. Det som dock sticker ut enbart från 2018 till 2019 är att den största procentuella ökningen faktiskt har skett i Västerbotten (+98%) och i Gävleborg (+95%).

Det län som ökade minst i antalet solcellsanläggningar mellan 2018 till 2019 var Gotlands län. Detta kan också ses som förvånande då Gotland har varma temperaturer och väldigt gott om soltimmar i jämförelse med de flesta andra län i Sverige.

Att storstadsregionerna är dominerande i antalet solcellsanläggningar är föga förvånande. Antalet anläggningar och solceller i Stockholm 2019 var 5310 st., en ökning med 81% från föregående år. Allra flest solcellsanläggningar i Sverige har Västra Götalands län med 7433 st., en ökning med 77% från 2018, samt Skånes lån med 6516 st., en ökning med 82% från 2018.

 

Populära anledningar till att skaffa solenergi

Det finns såklart en rad olika anledningar till att det blir allt populärare att vilja installera solceller hos våra svenska hushåll. De vanligaste anledningarna och fördelarna är:

  • Den svenska staten är otroligt givmilda och stöttande för hushåll som vill investera i en solcellsanläggning. Du har möjlighet att söka bidrag för att köpa solceller, detta kallas för investeringsstöd. Bidraget är på 20% av investeringskostnaden.
  • Du har rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Du behöver också anmäla till elnätföretaget att du producerar din egen el. För att få skattereduktionen så behöver du även fylla Skatteverkets krav för dessa, läs mera om kraven på skatteverket.se
  • Du kan få skattereduktion för ROT-arbete för installationen av din solcellsanläggning.
  • Om din solcellsanläggning har en sammanlagd installerad toppeffekt på mindre än 255 kW så behöver du inte betala energiskatt.
  • Intäkter från överskottsel som exempelvis sålts till något elnätsföretag beskattas som kapitalinkomst av produkt från en privatbostad.
  • Det blir allt billigare att investera i en solcellsanläggning.
  • Allt flera människor blir allt mera miljömedvetna och väljer att göra klimatsmarta val. En solcellsanläggning är betydlig mera miljövänligt än energi från fossila bränslen som exempelvis kol och olja.

Har du frågor eller funderingar som gäller skattetekniska frågor så kontakta ditt skattekontor för att få hjälp med dessa. Går du redan nu i planer för att införskaffa din egen solcellsanläggning så råder vi dig alltid att kontakta flera olika installationsföretaget. Genom att kontakta flera företag så får du genom att ta in flera offerter också bättre möjligheter att spara ytterligare pengar på din solcellsanläggning.