Bidrag för solceller: Dessa bidrag finns 2020

I Sverige så kan du få statligt bidrag för solceller, vilket är en fantastisk möjlighet att verkligen ta tillvara på. Ett statligt bidrag för solceller riktar sig till dig som privatperson men även till företag och offentliga organisationer. I Sverige så är det energimyndigheten, på uppdrag från regeringen, som ansvarar för detta stöd. Du har möjlighet att ansöka om detta stöd på två olika vis:

  • Du kan ansöka enkelt och smidigt via Boverkets e-tjänst. Via e-tjänsten så kan du sedan också följa händelser i ditt ärende.
  • Du kan också ansöka om bidrag för solceller via länsstyrelsen i ditt hemlän.

För kortast möjliga handläggningstid så rekommenderar vi dig att välja Boverkets e-tjänst. Genom att du ansöker online så sparar du tid genom att svarstiderna blir kortare. Dessutom så får du allt som rör din ansökan samlat på ett och samma ställe. För att du ska kunna använda den tjänst som är öppen dygnet runt så behöver du även ha en e-legitimation. Ditt bidrag kan som mest utgöra 20 % av investeringskostnaden som har gjorts. Detta innebär både kostnaden för solcellerna och för installationen gemensamt.

Det som avgör om du kan få bidrag eller inte är om det finns pengar kvar avsatta för detta i statens budget. Bidraget fördelas efter hur ansökningarna har inkommit och i turordning. Då fler och fler vill installera solceller och i.om. att allt flera även har blivit uppmärksammade om att dessa bidrag finns 2020 så är kön också relativt lång. Den senaste uppdateringen kom den 7 Juni 2020 där regeringen informerade om att de inför ett ansökningsstopp för solcellsstödet. De vill införa ett nytt system för subventioner där arbete och material istället ska ge 15% i skatteavdrag. Detta ska dock gälla från 1 Januari 2021 vilket innebär att man inte får några avdrag mellan 7 Juni 2020 till 1 Januari 2021. Har du frågor till hur detta fortlöper så vänd dig direkt till Energimyndigheten för att få svar.

 

Mera om solcellsbidrag

Det finns få länder i världen där staten är så frikostiga att ge solcellsbidrag och att satsa på förnybar energi som i Sverige. P.g.a. att intresset bara växer för att installera solceller så växer samtidigt antalet ansökningar om bidrag för solceller. Var därför ute i god tid med din ansökan. Att vara ute i tid med din ansökan ökar också dina möjligheter att få ditt bidrag då regeringen enbart har avsatt en viss budgetsumma som även ska täcka för att dessa bidrag finns 2020. När eller om bidragspotten tar slut så finns inga ytterligare solcellsbidrag att ansöka om förrän nästkommande år. Du kan också få skattereduktion för att ha installerat solceller.

 

ROT-avdrag för solceller, dessa bidrag finns 2020

Förutom det mycket förmånliga solcellsbidraget på 20% så kan du även ansöka om ROT-avdrag för att installera solceller. Genom det lagstadgade ROT-avdraget så kan du ha rätt till upp till hela 30% av den totala arbetskostnaden. ROT-avdraget innebär ofta en skattereduktion på ca 9 % av investeringskostnaden. Detta kan dock inte kombineras ihop med investeringsstödet. Skillnaden mellan ROT-avdraget och investeringsstödet för solceller är ca 10 % av den totala kostnaden när man köper och installerar solceller.

Vad gäller ROT-avdraget så är det också väldigt viktigt att belysa att det som sagt enbart är arbetskostnaden som man kan få avdrag för. Övriga kostnader som exempelvis utrustning, material och resor ger alltså inte rätt till något avdrag.

När du funderar på att installera en solcellsanläggning så kan det också finnas möjligheter att använda sig av ROT-avdraget och att sedan betala tillbaka avdraget om du skulle få investeringsstödet. Om du funderar på att använda denna möjlighet tala också med företaget som du köper- samt installerar solcellerna igenom. Anledningen till att du ska vända dig till samma företag är då det är dessa som även hanterar ditt ROT-avdrag.

Som vi redan har varit inne på här på sidan så är det viktigt att man först även vänder sig till flera olika företag i branschen. Anledningen till detta är att du får in flera olika offerter att ta ställning till. Att du tar in flera offerter gör att du kan spara pengar på din solcellsanläggning. Dessutom så ger det dig en än bättre överblick om vad för material och utrustning som du behövs samt vad övrigt som kan göras för att elproduktion ska bli så effektiv som möjligt.

 

Elektronisk betalning för ROT-avdrag

Fr.o.m. 1/1-2020 så har även Riksdagen slagit fast att det är krav på elektronisk betalning för att man ska kunna få rätt till ROT-avdrag. Vad är då elektronisk betalning? Några exempel på detta är betalning med kontokort, betalning via Swish eller betalning genom din internetbank via bank-ID eller mobilt-ID.

Du behöver i samband med din betalning även fylla i uppgifter som avsändare, mottagare, summa samt tidpunkt. Kravet på elektronisk betalning gäller när rot-arbetet betalas enligt den s.k. fakturamodellen. Här är det också viktigt att veta om att dessa regler gäller för alla arbeten som betalas fr.o.m. 1/1-2020 även om arbetet har påbörjats tidigare.