Skötsel för solcellsanläggningar

Skötsel av solcellsanläggningar, oavsett vilket alternativ av solceller du än väljer, kräver väldigt lite arbete. Oftast så är solcellsanläggningar i stort sett helt självgående. Dock så behöver du med jämna mellanrum se över så att din solcellsanläggning tillsammans med växelriktaren förblir säker och fortsätter att producera energi så som den ska, detta kan din installatör annars hjälpa till med. I övrigt så brukar regn och blåst själva ta hand om att få bort smuts och löv från din anläggning. Om du vill så kan du försiktigt borsta av solpanelerna med jämna mellanrum. Även snön brukar vårt svenska klimat självt ta hand om så att den bortforslas.

Att det bildas snö på solpanelerna påverkar heller inte elproduktionen. Skulle dock stora mängder snö falla så kan det ändå vara bra att försiktigt borsta bort snön men att vara varsam så att man inte skadar solpanelerna. En noggrannare besiktning av sin solcellsanläggning är ändå bra att göras ca vart 5:e-7:e år, även detta hjälper din solcellsinstallatör till med.

En noggrannare besiktning från en solcellsleverantör eller ett elinstallationsföretag innebär ofta en kontroll av bland annat:

  • Kontroll att kablar mellan solcellspanelerna och växelriktaren är rätt dragna och hela.
  • Kontroller av att solcellspaneler och kabelstegar är fästa så som de ska vara.
  • Mätning av temperaturen på kopplingspunkter i kopplingslådor, kontaktdon och solcellspanelerna vid hög instrålnings-effekt.
  • Kontroll av att alla elinstallationer är skyddade mot fukt och ev. fuktintrång.
  • Kontroll av att spänning och frekvensvärden är normala.
  • Kontroll av att lastfrånskiljare och brytare fungerar så som de ska göra.
  • Kontroll av att växelriktarens skydd fungerar som det ska och att detta förhindrar att anläggningen ansluts till distributionsnätet om spänningsbortfall skulle ske.
  • Kontroll så att inte anläggningen stör annan elektrisk utrustning på ett negativt sätt.
  • Se över så att växelriktarnas produktion är vad den förväntas vara.