Så mycket kostar solceller – och vad påverkar priset?

Det är en bra idé att skaffa solceller. För det första får du just nu en energi-ROT som ger dig ett avdrag på totalkostnaden på 15 procent. För det andra ligger återbetalningstiden bara på cirka 12 år, och för det tredje kan du sälja all solel du inte nyttjar i din egen villa till vilket elbolag du vill.

Att solceller är en bra investering är allmänt känt. Men vad kostar solceller egentligen, och vad avgör priset? Det tar vi reda på i den här artikeln.

 

Vad kostar solceller?

En medelstor solcellsanläggning på 9 kW kostar i regel cirka 150 000 kronor, inklusive installation och moms men exklusive det gröna energi-ROT-avdraget på 15 procent av totalkostnaden. Kvadratmeterpriset för ett normalstort solcellssystem ligger med dessa uträkningar till grund på strax över 3 000 kronor, exklusive energi-ROT.

Skatteverket.se är en bra resurs om du vill lära dig mer om hur energi-ROT fungerar.

 

8 saker som avgör priset för solceller

  1. Anläggningens effekt. Ju fler solceller – desto dyrare blir det. Men notera att återbetalningstiden i regel blir lägre om du installerar ett större solcellssystem.
  2. Solpanelstyp. Monokristallina solceller är dyrare och mer effektstarka jämfört med polykristallina solceller.
  3. Optimerare. Om du behöver en optimerare på grund av att hela eller delar av ditt system skuggas, så ökar t0talkostnaden för systemet.
  4. Takets lutning. Branta tak kräver extra avancerad monteringsutrustning, och helt platta tak måste i sin tur vinklas rätt med en ställning. En mer komplicerad installation är alltid mer kostsam jämfört med en standardinstallation på ett tak med optimal eller nära optimal lutning.
  5. Takmaterialet. Det är billigare att montera ett solcellssystem på takpannor i tegel eller betong. Dyrast är det att installera ett solcellssystem på papp eller plåt.
  6. Var installatören finns. Installatören tar ofta ut ett fast milpris om denne måste åka långt för att installera ditt solcellssystem. Det är i regel bättre att anlita en lokal solcellsinstallatör, då denna inte behöver åka så långt för att montera ditt solcellssystem.
  7. Hur många våningar din villa har. Totalkostnaden ökar i snitt med cirka 3 000 kronor per våning, då det är mer krävande och tidsödande att installera solceller högt upp. Det är främst tidsåtgången och de ökade kraven på skyddsutrustning som kostar pengar.
  8. Finansieringen. Om du finansierar ditt solcellssystem med en dyr kredit som exempelvis ett kreditkortslån eller ett snabblån, ökar den totala kostnaden för hela systemet. Det är en god idé att ta ett samlingslån, det vill säga att samla lån för att sänka räntekostnaden för hela solcellsanläggningen. Det är gratis att jämföra villkor för samlingslån, och du kan säga nej till alla erbjudanden om du så vill utan att någonting händer.

 

Är solceller billigare nuförtiden?

Idag är solceller 99 % billigare i jämförelse med de priser som gällde år 1977, och utöver det är de solcellssystem som säljs idag mer effektiva än någonsin förut. Solceller har främst blivit billigare då framför allt Tyskland och Kina lärt sig masstillverka solceller på ett mer effektivt sätt, jämfört med för bara fem till tio år sedan.

 

Läs mer: Allt om solceller som är integrerade i takpannor

 

Solceller blir bättre och billigare – varför ska du då köpa solceller idag?

Idag finns det statliga bidrag som energi-ROT-bidraget och skattereduktionen för såld solel, som gör att installationskostnaden minskar och så även återbetalningstiden. I takt med att gemene svensk väljer att installera kommer dessa bidrag att försvinna, då regeringen med stor sannolikhet snart anser att denna energiform inte längre behöver några konkurrensfördelar.

 

Vad är priset för solcellspaneler per m2?

Genomsnittspriset för solcellspaneler per m2 ligger på mellan cirka 2 500 och 3 500 kronor, medianpriset ligger på 3 000 kronor. De faktorer som påverkar priset inkluderar bland annat var du bor, hur konkurrensen fungerar gällande lokala solcellsleverantörer samt vilka solceller du väljer att installera på ditt tak.

 

Läs mer: Polykristallina solceller – allt du behöver veta