Hur mycket solceller behöver man egentligen?

En vanligt förekommande fråga bland många som är intresserade av att installera solceller är ”hur mycket solceller behöver man egentligen installera?”. Då har man redan gått igenom alla fördelar som finns som, kostnaden för konsumtionen samt miljöpåverkan m.m. och konstaterat att det lönar sig. Det är olika faktorer som är direkt avgörande när man funderar på hur mycket solceller man behöver:

 • Är takets storlek avgörande?

Ja det är det, du kan bara montera upp så många solpaneler som ryms på ditt tak. Detta under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig yta för din solcellsanläggning. Om en annan yta kan bli aktuellt än hustaket så kan du också behöva ett bygglov från din kommun.

 • Hur mycket el behöver man?

Om man producerar mer el än vad man gör av med per år så kan man förlora fördelar som exempelvis skattereduktionen för den elproduktion som överskrider årsförbrukningen. Det finns även elnätsbolag som kan ta ut extra avgifter för detta. Du finner mera information om skattereduktion och elproduktion längre ned på sidan.

 • Är större solcellsanläggningar lönsammare ?

Ja generellt sett så är större solcellsanläggningar mera lönsamma än vad mindre anläggningar är. Anledningen till detta är att arbetskostnaden utgör en mindre andel av totalkostnaden vid större installationer av solcellsanläggningar. För solcellsanläggningar som har en lägre effekt än 3 kW så innebär detta sällan någon lönsam investering. Det krävs ca 6 kvm takyta per installerad kW effekt vilket också innebär att det bör finnas minst 18 kvm takyta för att en solcellsanläggning ska bli en god investering.

 • Är fastighetens huvudsäkring avgörande?

Ja, fastighetens huvudsäkring begränsar hur stor anläggning du kan installera. Storleken på fastighetens huvudsäkring i Ampere x 690 anger den maximala effekten i Watt som du har möjlighet att installera. En vanlig huvudsäkring på 16 A innebär alltså en maximal effekt på 16 x 690 = 11040 W.

 • Hur mycket är du beredd att investera?

Utöver dessa faktorer att fundera på gällande hur många solceller man egentligen behöver till sin solcellsanläggning så finns det en ytterligare viktig faktor att fundera på, hur mycket pengar som du är beredd att investera. Här är det som alltid bäst att jämföra priser hos olika installatörer och att även ta in åtminstone 3 olika offerter för att kunna jämföra dessa mellan varandra.

 • Producera el som mikroproducent och få skattereduktion

Annat viktigt att tänka på när du ska producera din egen sol-el är att du också räknas som en s.k. mikroproducent. Detta för att du inte ska förlora de förmåner som man som mikroproducent också har rätt till.

 

Pris per watt för större solcellsanläggningar

Som vi redan har varit inne på så är större solcellsanläggningar lönsammare än vad mindre anläggningar är, det stora anledningen till detta är som sagt att arbetskostnaden utgör en mindre del av den totala kostnaden vid större anläggningar och installationer. Om vi tänker oss en anläggning som exempelvis ger dig 5 kW/mån och som kostar 100 000kr så blir ditt pris per watt= 5000 watt/100 000kr= 0,05. Har du istället en anläggning som ger dig 10 kW/mån och som kostar dig 130 000 kr så blir ditt pris per watt= 10 000 watt/130 000 kr= 0,077. Prisskillnaden i watt mellan dessa två exempel är alltså endast 0,027 men där den större anläggningen får ut dubbelt så mycket energiproduktion varje månad i jämförelse med vad den mindre solcellsanläggning producerar.

 

Så mycket el förbrukar ditt hus och din elektronik

Under 2019, för en normalstor villa i Sverige , så var totalkostnaden för el per kWh i snitt ca 154 öre/kWh (1,5 kr/kWh) vilket ger en årlig elförbrukning på ca 20.000 kWh/år. Detta enligt statistiska centralbyrån i Sverige. Den totala elkostnaden för en normalstor villa (enligt uppgifterna här ovan) blir då ca 31 000 kr/år. En rolig jämförelse blir här hur mycket el vi förbrukar med några vanliga elektronikprylar för hemmet:

 • Dammsugning (30 min) med en dammsugare som effekten 1200 watt, så har du förbrukat 1200 x 0,5 = 750 Wh eller 0,75 kWh. Med ett elpris på 1,5 kr/kWh, så blir kostnaden 1,13 kr.
 • Mobilladdning (2 timmar) med en laddare som har effekten 5 watt, så har du förbrukat 5 x 2 = 10 Wh eller 0,01 kWh. Med ett elpris som fortsatt ligger på 1,5 kr/ kWh, så blir kostnaden för laddningen av mobilen 2 öre.
 • TV-tittande (6 timmar) med en TV som har effekten 90 W, så har du förbrukat 90 x 9 = 540 Wh eller 0,54 kWh. Elpriset är fortsatt 1,5kr/kWh, kostnaden för TV-tittandet blir 81 öre.

 

Enligt vår svenska el-lag så får du som producerar el för eget bruk ha ett säkringsabonnemang, som är storleken på huvudsäkringen, på allra högst 63 ampere. Din solcellsanläggning kan producera el vars inmatning får ske med högst 43,5 kilowatt. Du får under ett kalenderår ha köpt mer el än vad du har sålt överskottsel. Om din solcellsanläggning uppfyller dessa tre krav så ska du heller inte betala någon avgift för inmatningen av el till din elnätsägare. Om du däremot inte skulle uppfylla kraven så innebär det att du får mindre betalt för den överskottsel som du säljer.

De krav som ställs för att du ska kunna få skattereduktion är:

 • Du kan få skattereduktion på max. 18 000 kr per kalenderår, detta motsvarar 30 000 kWh.
 • All el som köps och som säljs ska ske i samma anslutningspunkt till elnätet och mätas via anslutningspunkten.
 • 100 Ampere är maximum för vad huvudsäkringen i anslutningspunkten får uppvisa.
 • Du kan maximalt få skattereduktion för det antal kWh som du köpt från elnätet.

För alla eventuella frågor eller funderingar kring skattereduktion som du kan tänkas ha, tveka inte att kontakta Skatteverket för att få svar på dina frågor du kan även läsa på deras sida om produktion av förnybar el.