Skattereduktion för solceller – så fungerar det

Om du producerar din egen el så kan du ha rätt till skattereduktion för dina installerade solceller. Du kan få skattereduktion för överskottsel som levereras ut på elnätet. Du som egen elproducent kallas även för mikroproducent och där skattereduktionen ger dig en möjlighet att få göra avdrag med 60 öre per kilowattimme (kWh) för all elenergi som matas in till elnätet. Du kan som mest göra avdrag för 18 000 kronor per år. Du som producerar din egen el har rätt till skattereduktion om:

  • Du får ha en säkring med allra högst 100 ampere i anslutningspunkten.
  • Om du producerar din egen el i en och samma anslutningspunkt som uttagsabonnemanget. Detta betyder mera ingående förklarar att all inmatning och uttag från elnätet måste ske genom samma anslutningspunkt, elmätare och huvudsäkring på din solcellsanläggning.
  • Du behöver ha talat om för ditt elnätsföretag att du producerar förnybar el och att denna matas in i anslutningspunkten. Elnätsföretaget säkerställer sedan att din inmatning mäts på ett korrekt sätt. Dessa har sedan också en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du har matat in till elnätet och även på hur mycket el du har tagit ut.

 

Skatteverkets underlag och begränsningar för denna skattereduktion lyder också:

 

  • Du kan enbart få tillgodoräkna dig högst så många kilowattimmar som du själv har tagit ut. Med detta så menar man det totala antalet kilowattimmar som du har köpt från elhandelsföretaget i anslutningspunkten. Allt detta gäller under ett och samma kalenderår.

 

  • Du kan som mest få tillgodoräkna dig 30 000 kilowattimmar för varje kalenderår. Om ni skulle vara flera som delar på ett och samma elnätsabonnemang och även matar in el i samma anslutningspunkt så måste också underlaget fördelas helt lika mellan parterna.

 

Du kan sälja el för upp till 40 000 kr/år utan att du behöver betala någon inkomstskatt för detta. När du producerar din egen el på ditt eget hustak så räknas det heller inte som att du har en näringsverksamhet. Detta innebär att de intäkter som du får ifrån den sålda elen istället räknas som kapitalinkomst på produkt från privatbostad. Så är det en bra idé med solceller till villa?

 

 

Källa: Skatteverket