Allt om solceller som är integrerade i takpannor

Solceller är populära, men alla gillar inte solcellssystemens design. De utanpåliggande solcellspaket som finns tillgängliga i dagsläget är dock relativt diskreta, men för personer som vill att takets utseende ska påverkas så lite som möjligt är solceller i takpannor, eller ett soltak, en god idé.

 

Vad är det för skillnad på utanpåliggande solcellspaneler och soltak?

Soltaken blir en del av takets konstruktion, då solcellerna integreras direkt i taket. De solcellspaneler som återfinns i soltak utgör med andra ord en fast del i takpannorna. Vanliga solpaneler monteras dock utanpå taket, ofta med hjälp av en monteringsram som bidrar med en optimal lutning.

 

Tips: PFA Solteknik är en kompetent installatör av soltak.

 

Vad kostar ett solcellstak?

Ett genomsnittligt stort solcellstak kostar ungefär 300 000 kronor, vilket är cirka dubbelt så mycket i jämförelse med en normalstor utanpåliggande solcellsanläggning. Priset för ditt soltak varierar beroende på ett flertal faktorer såsom takets utformning, val av leverantör samt materialval.

Priset per kvadratmeter för takpannor med solceller ligger på cirka 3 000 till 10 000 kronor. Alternativt mer såvida du väljer att installera ett soltak av senaste och mest effektiva modell.

 

Fördelar med soltak

Takpannor med inbyggda solceller är enligt flertalet solcellsspekulanter objektivt snyggare och mer diskreta i jämförelse med utanpåliggande solceller. En känsla av lyx och exklusivitet kan också infinna sig då många väljer att istället installera de mer kostnadseffektiva solcellssystemen.

Solcellsintegrerade tak lämpar sig särskilt väl såvida du ämnar byta tak på din fastighet. Om du vid takinstallationen köper in takpannor med integrerade solceller behöver du inte först utföra ett takbyte för att därefter installera en solcellsanläggning. Du får med andra ord en effektiv produktionsanläggning på en och samma gång, i ett steg.

 

Nackdelar med soltak

Som vi redan nämnt är soltaken dyra. Soltak är dessutom relativt obeprövade då de är ovanliga, såväl i Sverige som i resten av världen. Fler soltaksinstallationer måste genomföras innan man kan utvärdera huruvida soltaken är tillräckligt hållbara och effektiva över tid.

 

Vilka garantier finns för soltak?

Tre typer av garantier existerar:

  1. Allmän garanti: Täcker i regel fel som uppstår inom 12 års tid.
  2. Garanti för installation: Gäller i regel cirka 7 till 8 år, och täcker samtliga fel som kan härledas till installationen.
  3. Degraderingsgaranti: Det är brukligt att soltaksinstallatören ersätter dig såvida soltakets lägsta effekt understiger 80 % efter 30 års tid.

 

Behöver man bygglov för soltak?

Ja. I många fall avkräver kommunen dig ett bygglov då solcellstak i regel medför att takets ytskikt påverkas. Ett bygglov behövs dock nästan aldrig vid en nyinstallation av ett solcellssystem med solpaneler som monteras utanpå takets konstruktion.

 

När ska man välja solceller istället för takpannor?

Om du vill ha ett kostnadseffektivt system som producerar solel ska du installera utanpåliggande solceller och solpaneler. Främst då engångskostnaden är lägre, och så även återbetalningstiden. I dagsläget är soltak en lyxprodukt som nästan enbart lämpar sig väl i samband med att man byter tak på sin villa.

 

Får man installera soltaket själv?

Nej. Allt elarbete måste utföras av behöriga elektriker. Du får dock vara behjälplig vid monteringen om du först frågar installatören om det är en möjlighet. Installationen brukar dock inkluderas i totalpriset, så merkostnader för installationsarbetet tillkommer i regel inte.

 

Vad består solcellerna i soltaket av?

De solceller som återfinns i takpannorna består i regel av polykristallina solceller eller monokristallina solceller. Polykristallina solceller är billigare i jämförelse med monokristallina solceller, men de polykristallina solcellerna har dock även en lägre verkningsgrad.

 

Finns Tesla Solar Roof i Sverige?

Ja. Du kan köpa soltaket Tesla Solar Roof på den svenska marknaden. Teslas satsning på takintegrerade solceller har dock främst burit frukt i Kalifornien, och enligt produktsidorna för Tesla Solar Roof står det angett att garantivillkoren endast är giltiga i USA.

Likvärdiga garantier kommer att tas fram för den svenska marknaden, men det faktum att man inte vet huruvida produktgarantin ligger på 10 eller 30 år gör att det är en dum idé att köpa ett soltak från Tesla i dagsläget.